HODOWLA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

HODOWLA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

Na czwartkowych zajęciach z hodowli zwierząt egzotycznych uczniowie z klasy I TW (technik weterynarii) podjęli się preparacji aparatu gębowego karaczanów argentyńskich, osobników imagines oraz form młodocianych. Zrozumienie morfologii (w tym anatomii), biologii i fizjologii zwierząt stanowi klucz do prawidłowego zajmowania się zwierzętami. Ponadto budowa aparatu gębowego owadów rzadko kiedy współcześnie jest omawiana praktycznie. Niestety zazwyczaj sprowadza się to do pamięciowego opanowania ilustracji. Nasi uczniowie sprostali zadaniu, co bardzo cieszy prowadzącego, tym bardziej, że zadanie spotkało się z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem ze strony młodzieży.