I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

I EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH

15 grudnia br. odbyła się I edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Niemczech, która rozpoczęła cykl podsumowań „wirtualnej podróży” po krajach niemieckojęzycznych, mającej na celu poznanie specyfiki kulturowej i realioznawczej, rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec innych kultur, zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego i aspektów socjokulturowych krajów niemieckojęzycznych.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych i otwartych sformułowanych w języku polskim i niemieckim, które dotyczyły geografii, polityki, historii i kultury Niemiec.
Laureatami zostali:
I miejsce: Bartosz Biel kl. IV TW
II miejsce: Jakub Brodziak kl. IV TW
III miejsce: Przemysław Plewka kl. II TI.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Już dziś zapraszamy na kolejny konkurs – tym razem wiedzy o Austrii, który odbędzie się pod koniec stycznia.
J.L.