I miejsce w Konkursie Plastycznym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych