II zjazd słuchaczy szkół dla dorosłych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych