IV ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 19 – 20 marca 2021 r. NAUKA W TRYBIE ZDALNYM – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych