Kierunki kształcenia w ZSPT CKU w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych