KOLEJNE POROZUMIENIE – TYM RAZEM Z MYŚLĄ O DZIKEJ PRZYRODZIE! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KOLEJNE POROZUMIENIE – TYM RAZEM Z MYŚLĄ O DZIKEJ PRZYRODZIE!

W piątek, 16 kwietnia 2021 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie a Zespołem Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Porozumienie w obecności wicestarosty Powiatu Rawickiego Pana Jakuba Morysona podpisał łowczy okręgowy Pan Piotr Napierała i dyrektor szkoły Pani Beata Nowak. Celem podpisanego porozumienia jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, pogłębienie ich wiedzy w zakresie przyrody i łowiectwa, wspólna realizacja projektów proprzyrodniczych, prowadzenie badań nad gatunkami zwierząt dziko żyjących, podejmowanie  działań zmierzających do zwiększenia populacji kuraków polnych oraz realizacja zajęć z zakresu ekologii i edukacji leśnej.

Mamy nadzieję, że dzięki temu porozumieniu nasi uczniowie będą mieli zapewniony wielokierunkowy rozwój, a przymiotnik „przyrodniczy” w nazwie szkoły, po raz kolejny stanie się synonimem realnej i rzetelnej edukacji przyrodniczej.