Kolejne zmiany w ZSPT CKU – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych