Konferencja poprzedzająca ,,Krajowe Dni Pola” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konferencja poprzedzająca ,,Krajowe Dni Pola”

W dniu 9 czerwca uczniowie klasy pierwszej technikum rolniczego wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych, byli uczestnikami konferencji online poprzedzającej III Krajowe Dni Pola.
Wydarzenie to służy upowszechnieniu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
,,Grupy operacyjne(EPI-AGRI) instrumentem wsparcia rolnictwa” to temat prezentacji przedstawionej podczas konferencji.
Wsparcie w ramach tego działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.
Innowacja może dotyczyć również nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, a także metod organizacji, marketingu, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
Temat nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa opartego na innowacyjnych rozwiązaniach jest bardzo aktualny.
Krajowe Dni Pola odbędą się w terminie 11-13 czerwca w miejscowości Poświętne. Podczas trwania imprezy prowadzone będzie również studio online.
E.B.