KONKURS – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KONKURS

15 października odbył się II etap konkursu „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY
W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM”, którego celem jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.
Skierowany był on do przyszłych rolników – uczniów szkół rolniczych i ich opiekunów. Wizytacja w gospodarstwach uczniów ZSPT CKU: Piotra Szymkowiaka, Aleksandra Sarbinowskiego oraz Adriana Wojciechowskiego została przeprowadzona z udziałem komisji konkursowej w składzie: reprezentant KRUS w Rawiczu, p. Dariusz Kielis, przedstawiciel PIP w Lesznie, p. Łukasz Koczorowski, przedstawiciel szkoły p. B. Klupś.
W trakcie wizytacji gospodarstw komisja oceniała:
– stan zabezpieczenia maszyn i narzędzi rolniczych,
– sposób przygotowania do magazynowania i stosowania środków ochrony roślin,
– sposób magazynowania zbóż,
– zabezpieczenie pomieszczeń inwentarskich przed dostępem dzieci,
– zabezpieczenie maszyn i narzędzi stosowanych do napraw sprzętu rolniczego.
Uczestnikom życzymy powodzenia w finale konkursu, który odbędzie się w grudniu
w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.