Konkurs ekologiczny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs ekologiczny

W dniu 6 października uczniowie Technikum Rolniczego w Bojanowie uczestniczyli w „Teście Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wykonujący zadania w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.
Jednym z celów konkursu jest kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko.
Pierwszy etap w formie testu online ukończyło 21 uczniów. Następnie odbyła się część pisemna, w której brały udział cztery osoby z największą liczbą punktów. Po dogrywce pierwsze miejsce otrzymał Jan Saladra z klasy III TR, drugie miejsce Mikołaj Nadolny a trzecie Dawid Popielas. Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymali Mateusz Hałajewski oraz Fabian Becela.
Laureat I miejsca przechodzi do etapu ogólnokrajowego. Gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i życzymy powodzenia Jankowi w dalszej części konkursu!