Konkurs filmowy związany z ekologią – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych