KONKURS GWARY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KONKURS GWARY

REGULAMIN KONKURSU GWARY
W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH W BOJANOWIE
I – ORGANIZATOR:
Magdalena Gano, Lucyna Kotlarczyk- Zioło.
Il – TERMINARZ
13 maja 2024r. o godz 13.00, sala A10
III – PRZEDMIOT I CELE KONKURSU:
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej recytacji w gwarze oraz utworu literackiego napisanego w gwarze.
Celem Konkursu jest:
– Pielęgnowanie unikalnej kultury i tradycji terenu,
– Wyłonienie najlepszej prezentacji w gwarze oraz gwarowego utworu literackiego (proza lub wiersz),
– Kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej
IV – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
– Każdy z uczestników może zaprezentować w trakcie trwania konkursu jeden utwór (max.4min)
V – KATEGORIE i KRYTERIA OCENY:
Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: adekwatność pracy względem tematu konkursu, oryginalność sposobu wykonania.
KATERGORIA LITERACKA:
– Obejmuje stworzenie własnego utworu literackiego.
– Utwory muszą być pisane w lokalnej gwarze.
– Recytacja lub zaśpiewanie tekstu
KATEGORIA RECYTATORSKA:
– Obejmuje prezentacje własnego lub cudzego utworu napisanego w gwarze.
– Komisja dokona oceny według kryteriów: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, umiejętności oratorskich (dykcja, emisja głosu), interpretacji.