Konkurs KRUS dla słuchaczy 3 ROL.04. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs KRUS dla słuchaczy 3 ROL.04.

28 października w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznym CKU w Bojanowie, słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodzie rolnik wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych rolniczych, byli uczestnikami szkolenia BHP.
Głównym tematem spotkania były ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
Szkolenie przeprowadził pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawiczu, Pan Dariusz Kieliś oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, oddziału w Lesznie, Pan Łukasz Koczorowski.
Po szkoleniu słuchacze przystąpili do konkursu ,,Wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym’’. Poziom konkursu był wysoki, uczestnicy rozwiązywali zadania na bardzo wyrównanym poziomie. Organizatorzy musieli podjąć decyzję o dogrywkach.
Laureaci konkursu :
I miejsce : Damian Komisarek
II miejsce: Błażej Adamski
III miejsce: Eryk Pernak
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Szkolenia i konkursy dla uczniów i słuchaczy dotyczące BHP w gospodarstwie indywidualnym są prowadzone cyklicznie w ZSPT CKU w Bojanowie.
Podczas tych zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w przyszłej pracy zawodowej.
Bardzo dziękujemy Panu Dariuszowi Kielisiowi oraz Panu Łukaszowi Koczorowskiemu za przeprowadzenie szkoleń.