KONKURS POLONISTYCZNO – RELIGIJNY – „WIELKI POST – czas refleksji nad światem, w którym żyjemy” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

REGULAMIN KONKURSU POLONISTYCZNO – RELIGIJNEGO

WIELKI POST – czas refleksji nad światem, w którym żyjemy”

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele: L. Kotlarczyk – Zioło (nauczyciel języka polskiego) i ks. P. Czwojdrak (nauczyciel religii).

 2. Celem konkursu jest rozwijanie empatii, zbliżenie do Boga, poszerzanie horyzontów i wiedzy.

 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSPT CKU w Bojanowie.

 4. Prace konkursowe uczniowie mogli przesyłać do projektu „Konkurs” w classoormie z języka polskiego.

 5. Zasady konkursu:

 1. konkurs trwa od środy 17.02.2021 r. godz. 8.00 do soboty 03.04.2021 r. godz. 23.59,

 2. należy napisać utwór muzyczny złożony minimum z dwóch zwrotek i refrenu:

 • każda zwrotka musi mieć minimum 8 wersów,

 • refren musi mieć minimum 6 wersów,

 • należy pamiętać, żeby po każdej zwrotce powtórzyć refren,

 1. utwór musi zawierać 10 słów podanych poniżej (wyrazy można odmieniać):

wiara, Bóg, miłość (bliźniego, Boża), religia, czas skupienia, czas przemyślenia, czas refleksji, czas wyrzeczenia,

czas postanowienia, niepewny czas, zabiegany czas, strach, niepewność, zrozumienie, rozmowa, samotność,

 1. plagiaty zostaną ukarane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

 2. prace naruszające obowiązujące normy etyczne i moralne zostaną zdyskwalifikowane.

 1. Kryteria oceny:

 1. kreatywność,

 2. pomysłowość,

 3. wiedzy religijnej,

 4. talent literacki.

 1. Jury konkursu:

 1. Pani Dyrektor Beata Nowak,

 2. Lucyna Kotlarczyk – Zioło,

 3. Ks. Paweł Czwojdrak.

 1. Jury wybierze zwycięzców poprzez głosowanie.

 2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 16.04.2021 r. przez e – dziennik.

 3. Informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły i szkolnym Fb.

 4. Nagrody:

 1. I miejsce ocena celująca wagi 3 z języka polskiego i religii,

 2. II miejsce ocena bardzo dobra wagi 3 z języka polskiego i religii,

 3. III miejsce ocena bardzo dobra wagi 2 z języka polskiego i religii.

Uczestników zachęcamy również do nagrania wykonania swojego utworu. W tym celu można zaangażować koleżanki i kolegów z klasy, rodzinę, osoby z zewnątrz.

Wszystkie nadesłane nagrania zostaną nagrodzone punktami zachowania.