Konkurs szkolny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych