Konkurs „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ”

Dnia 10 października odbył się w naszej szkole I etap XX edycji Konkursu „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ”. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Rawiczu oraz Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie. Konkurs ma na celu propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Skierowany jest do przyszłych rolników – uczniów szkół rolniczych i ich rodziców/opiekunów.
Najpierw odbyła się część szkoleniowa przeprowadzona przez : Pana Łukasza Koczorowskiego, przedstawiciela PIP oraz Dariusza Kieliśia , przedstawiciela KRUS , na temat zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz wypadków w gospodarstwach rolnych.
Po przeprowadzonym konkursie uczniowie z największą liczbą punktów zakwalifikowali się do II etapu. Polegać on będzie na wizytacji i ocenie gospodarstw. Do II etapu zakwalifikowały się następuje osoby: Daria Jankowiak uczennica III klasy Technikum Rolniczego, Jan Saladra uczeń III klasy Technikum Rolniczego oraz Marcin Zygmunt uczeń I klasy Technikum Rolniczego. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.