Konkurs wiedzy rolniczej z firmą Osadkowski Sp. z o.o. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs wiedzy rolniczej z firmą Osadkowski Sp. z o.o.

Druga edycja konkursu wiedzy rolniczej z firmą Osadkowski Sp. z o.o.
Dnia 6 marca, w naszej szkole odbył się konkurs pn. „Konkurs wiedzy rolniczej z firmą Osadkowski”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i techniki w rolnictwie. Kilka pytań w teście, rozwiązywanym przez uczniów dotyczyło również ekologii i ekonomiki rolnictwa.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie technikum rolniczego. Sponsorem nagród była firma Osadkowski Sp. z o.o. , z którą ZSPT CKU ma podpisane porozumienie o współpracy. Jednym z działań w ramach umowy jest rozwój kształcenia praktycznego oraz systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy rolniczej uczniów, dlatego konkurs odbywa się cyklicznie.
Nagrody laureatom wręczyli pan Michał Tronina, przedstawiciel firmy Osadkowski Sp. z o.o., pani dyrektor Lucyna Kotlarczyk-Zioło oraz pani Beata Klupś. Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu była pani Ewa Bergmann. Po uroczystym rozdaniu nagród uczniowie mieli możliwość porozmawiania z zaproszonym gościem.
Laureaci konkursu II edycji:
I miejsce – Marcin Zygmunt, klasa III TR
II miejsce – Piotr Szymkowiak, klasa II TR
III miejsce ex aequo- Jakub Kląskała kl. III TR , Bartosz Chorzępa III TR oraz Krzysztof Jackowski II TR.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy!
Bardzo dziękujemy panu Michałowi Troninie za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz ufundowanie nagród.