Konkurs -Zostań ekonomistą! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs -Zostań ekonomistą!

Konkurs -Zostań ekonomistą!
Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym zagadnień ekonomicznych.
Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu eseju z wybranej problematyki ekonomicznej, zredagowanego według wymagań organizatora. Konkurs ma charakter zespołowy. Do udziału zapraszam dwu lub trzyosobowe zespoły uczniów.
Esej musi mieć charakter empiryczny lub empiryczno-teoretyczny. Spośród nadesłanych esejów, kapituła wyłoni 10 najlepszych, które uzyskają największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Drugi etap konkursu będzie się odbywać w siedzibie organizatora, i będzie polegać na przedstawieniu prezentacji multimedialnych eseju z pierwszego etapu konkursu.
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników.
Laureaci konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE.
Pomoc w zredagowaniu eseju oraz wszelkie informacje odnośnie konkursu możecie uzyskać u nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.
Zachęcam do udziału. Liczy się pasja i kreatywność!