Konstytucja 3 maja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych