KONSULTACJE-aktualizacja 15.06.2020 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KONSULTACJE-aktualizacja 15.06.2020

KONSULTACJE w dniach 1-5 czerwca 2020:

1. przygotowujące do egzaminu maturalnego są ustalane indywidualnie ze słuchaczami ze względu na zobowiązania zawodowe słuchaczy

2. przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla klasy 3TWI odbywają się w środę według harmonogramu zamieszczonego poniżej

3. z przedmiotów ogólnokształcących na podstawie zgłoszonych chęci udziału odbywają się według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

UWAGA!

Uczeń / słuchacz są zobowiązani do przestrzegania regulaminu konsultacji. Podstawą udziału jest potwierdzenie przybycia (data+nazwa przedmiotu) przesłane jako wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus do dyrektora szkoły najpóźniej dzień przed ( w przypadku konsultacji w poniedziałek do piątku).

Harmonogram konsultacji w dniu 10 czerwca 2020:
Harmonogram konsultacji 16-19 czerwca 2020: