Ksiądz Paweł i jego muzyczna walentynka – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych