,,Kultura bezpieczeństwa” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Kultura bezpieczeństwa”

Podziękowania od Państwowej Inspekcji Pracy dla ZSPT-CKU w Bojanowie oraz pana Bonifacego Skrzypczaka za udział w programie edukacyjnym ,,Kultura bezpieczeństwa”.
W ramach tego programu, w naszej szkole odbyły się zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.