KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE, ZAPRASZAMY ! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych