,,Łączy nas pamięć” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Łączy nas pamięć”

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nasza szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN -Żonkile.
Uczniowie na lekcjach mieli okazję poznać przyczyny i przebieg powstania w getcie.
Wycięli z papieru kwiaty, które są symbolem pamięci o bohaterach, symbolem odwagi i walki, mimo beznadziejnej sytuacji.
Pamięć o przeszłości jest ważna, ponieważ nadaje społeczeństwom tożsamość.
Dobro i zło, heroizm i bezduszność, to na co może zdobyć się człowiek w danej chwili i miejscu, kiedy jest poddany
próbie, bo: ,, Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (W. Szymborska).
(I. Janowicz)