,,Lekcja z klimatem” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,,Lekcja z klimatem”

Dnia 1 czerwca 2021 roku ,w naszej szkole , ramach kółka historycznego z elementami wiedzy o społeczeństwie, odbyła się ,,Lekcja z klimatem”. W zajęciach, pod kierunkiem Pani Ewy Bergmann, udział wzięli uczniowie I klasy Technikum Weterynaryjnego.

„Lekcje z klimatem” to program edukacyjny Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” Akcja ma na celu nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcić Polaków do podejmowania działań, które będą służyły zmniejszaniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska.

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in.: co to jest efekt cieplarniany i globalne ocieplenie oraz na czym polegają emisje bezpośrednie i pośrednie. Zwrócono również uwagę na konsekwencje zmian klimatu.

Po obejrzeniu transmisji uczniowie mieli możliwość udziału w dyskusji na temat następstw ocieplenia klimatu oraz możliwości przeciwdziałania zmianom w środowisku naturalnym.

Celem ,,Lekcji dla klimatu” jest zwiększanie świadomości ekologicznej młodych ludzi w dziedzinach: klimat, środowisko i energia.