Lipiec, lipiec…Wychodźcie z ukrycia Mole Książkowe! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych