List z podziękowaniem – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych