„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”

„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”.
Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie przyłączyli się do zbiórki makulatury. Celem zbiórki było propagowanie wśród uczniów właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia , związane z selektywną zbiórką odpadów.
mgr Magdalena Gano