Mamy to! Program ,,Deszczówka” – zrealizowany! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Mamy to! Program ,,Deszczówka” – zrealizowany!

Mamy to! Program ,,Deszczówka” – zrealizowany!
Na terenie naszej szkoły powstały 3 podziemne zbiorniki oraz nowoczesna instalacja, która umożliwi gromadzenie wody opadowej. Zadanie pn.: Budowa podziemnych zbiorników wraz z instalacją, w celu gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie zostało zrealizowane w ramach programu pn. ,,Deszczówka”.
Całkowita wartość inwestycji – 60 393, 47 zł
Dotacja Samorządu Województwa wielkopolskiego – 41 000, 00
Wkład własny Powiatu Rawickiego – 19 393,47
Dziękujemy!
Czym jest deszczówka i jak można ją wykorzystać?
Deszczówka to inaczej potoczna nazwa wody deszczowej, która jest pozyskiwana z opadów atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg i grad.
Czy warto zbierać wodę deszczową?
Zdecydowanie! Jest to darmowe źródło nawadniania dla naszych upraw, ogródków czy trawników. W ten sposób wspieramy środowisko naturalne, ale także rozwijamy ekologiczne rolnictwo i ogrodnictwo, dostarczamy roślinom bardziej wartościowe substancje odżywcze, ponieważ woda deszczowa nie jest chlorowana.