Mamy to! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Mamy to!

5 czerwca, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Pani dyrektor Beata Nowak w towarzystwie Wicestarosty Rawickiego, Pana Jakuba Morysona, odebrała dyplom będący świadectwem, że szkoła otrzyma dofinansowanie na utworzenie i doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.
W wyniku dwuetapowego naboru, nasza szkoła znalazła się w gronie 60 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie pracowni przyrodniczych lub pracowni odnawialnych źródeł energii.
Dyplom wręczali: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński oraz I Wicewojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska.
Dodatkowo szkoła otrzymała upominek – mikroskop optyczny, który na pewno wzbogaci nowo tworzoną pracownię przyrodniczą.
Dzięki stworzeniu ekopracowni będzie można przeprowadzić wiele atrakcyjnych zajęć z ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Podziękowania dla Pana Zbigniewa Zawady i uczniów, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie wniosku. To Wasz sukces! Teraz czeka nas realizacja!