Międzynarodowy Dzień Kobiet – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych