Międzynarodowy Dzień Mediacji – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W ostatnich dniach nasza szkoła włączyła się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości propagując mediację jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
Podczas zajęć warsztatowych kształtowano umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Psycholog szkolny jako mediator szkolny przybliżył rolę mediatora, zasady mediacji, techniki mediacyjne, umożliwiające rozwiązywanie sporów.
Uczniowie czynnie brali udział w zajęciach, najbardziej jednak zaciekawiła ich symulacja mediacji rówieśniczej.
Lidia Ratajczyk
psycholog szkolny