Model kozioroga dębosza – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Model kozioroga dębosza

Patrzcie, jaki cudowny model kozioroga dębosza Cerambyx cerdo wykonała Wiktoria! Mega! I naprawdę bardzo szczegółowy.
Kozioróg dębosz to gatunek podlegający ścisłej ochronie w Polsce i to z uwagi na jego występowanie powołano w Rawiczu użytek ekologiczny „Siedlisko kozioroga dębosza”, w czym zasługi mają nasi biolodzy, autorzy wniosku o użytek ekologiczny, dr Sebastian Pilichowski i dr Zbigniew Zawada, ale również uczeń IV klasy technikum Tymek, który walnie przyczynił się do obserwacji tego chrząszcza w Rawiczu.
SP