MURAL W MOJEJ OKOLICY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

MURAL W MOJEJ OKOLICY

„MURAL W MOJEJ OKOLICY”- zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zwrócenie uwagi na otaczającą nas przestrzeń.
Mural to inaczej malarskie dzieło ścienne, najczęściej monumentalnych rozmiarów. Tematyka murali jest różnorodna, może dotyczyć wydarzeń historycznych, upamiętniać ważne i cenione osoby lub przedstawiać najbardziej prozaiczne sytuacje życia codziennego.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Konkurs jest organizowany pod tytułem: ,, Mural w mojej okolicy’’.
2. Przedmiotem konkursu są własnoręcznie wykonane fotografie, na których widnieje mural. Oddane prace konkursowe nie mogły brać wcześniej udziału w innych konkursach.
3. Organizatorem Konkursu jest Beata Klupś, nauczyciel ZSP-T CKU w Bojanowie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („uczestnik”) może być uczeń ZSP-T CKU w Bojanowie.
2. Prace konkursowe/zdjęcia mogą mieć dowolną wielkość.
3. Każdy uczestnik może przynieść do 3 wywołanych fotografii.
4. Każdy uczestnik musi być autorem prac zdjęcia.
5. Konkurs trwa do 10.03.2023r. do 14.04.2023r.
W konkursie przewidziane są punkty plusowe, a na zwycięzców czekają nagrody.
Prace konkursowe proszę dostarczyć do pani Beaty Klupś, B13.