MURAL W MOJEJ OKOLICY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

MURAL W MOJEJ OKOLICY

MURAL W MOJEJ OKOLICY zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym – MURAL W MOJEJ OKOLICY.
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zwrócenie uwagi na otoczenie. Mural w twojej okolicy może upamiętniać ważne chwile związane z historią danego regionu kraju, a nawet świata. Taki rodzaj sztuki, dostępnej dla każdego, może oddziaływać na szerszą grupę odbiorców. Niektóre murale przedstawiają życie codzienne, sceny filmowe, postaci z książek a inne np. wydarzenia sportowe czy sztukę nowoczesną. Rozejrzyj się wokół siebie!
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Konkurs jest organizowany pod tytułem: ,, Mural w mojej okolicy’’.
2. Przedmiotem konkursu są własnoręcznie wykonane fotografie, na których widnieje mural. Oddane prace konkursowe nie mogły brać udziału w innych konkursach.
3. Organizatorem Konkursu jest Beata Klupś, nauczyciel ZSP-T CKU w Bojanowie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („uczestnik”) może być uczeń ZSP-T CKU w Bojanowie.
2. Prace konkursowe/zdjęcia mogą mieć dowolną wielkość.
3. Każdy uczestnik może przynieść do 3 wywołanych fotografii.
4. Każdy uczestnik musi być autorem prac/zdjęcia.
5. Konkurs trwa od 04.03.2023r. do 10.05.2024r.
W konkursie przewidziane są punkty plusowe, a na zwycięzców czekają nagrody.
Prace konkursowe proszę dostarczyć do pani Beaty Klupś, B13.