Nasi uczniowie: „o nas i o sobie” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych