Nasze Małe Ojczyzny – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nasze Małe Ojczyzny

Życie w okupowanych miastach i wioskach: Bojanowo, Rojęczyn, Sowiny, Żylice, Trzebosz.
Literatura okresu wojny i okupacji przedstawia tragiczny obraz pierwszych dni II wojny światowej. Jak żyli mieszkańcy ziemi bojanowskiej ?
W 1981 roku Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kościańskiej oraz Wschowskim Towarzystwem Kultury ogłosiło konkurs na wspomnienia pt. ,,Życie codzienne w okupowanych miastach i wioskach województwa leszczyńskiego w latach 1939-1945”.Głównymi celem konkursu było zachowanie świadectwa ,pokazanie realiów i warunków życia Polaków na okupowanych przez Niemców terenach. Jednym z uczestników konkursu był Józef Stasiak.
W roku 1939 był on uczniem Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej w Bojanowie, obecnie ZSPT CKU. W tamtym okresie do szkoły uczęszczała młodzież z terenu całej Polski. W auli szkoły, na ścianie bocznej, umieszczona była dużych rozmiarów mapa z lat międzywojennych ,na której małymi proporczykami oznaczano miejscowości, z których pochodzili uczniowie: ,,…Patriotyzm i prawdziwe umiłowanie ojczyzny było wśród tej braci szkolnej najwyższego gatunku….”.
1 września1939 roku uczniowie odbywali praktyki rolnicze w swoich rodzinnych stronach We wspomnieniach Józef Stasiak zaznaczył, że być może dlatego 1 września 1939, młodzież nie wystąpiła przeciwko Niemcom.
Wspomnienia Józefa Stasiaka: ,,Życie w okupowanych miastach i wioskach województwa leszczyńskiego w latach 1939-1945” otrzymały pierwsza nagrodę w konkursie i wydane zostały przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Warto sięgnąć po tę pozycję po to by poznać historię naszej ziemi i warunki życia mieszkańców w okupowanej Polsce. Zwłaszcza realia w jakich przyszło żyć młodym ludziom, których życiowe plany pokrzyżowała wojna. Zaznaczyć należy, że przed wojną tereny te zamieszkiwali Polacy, Żydzi i Niemcy. Jakie były ich relacje po wybuchu wojny?
Autor publikacji przedstawia również losy kilku profesorów Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej w Bojanowie.
Zachęcamy do lektury.
Więcej informacji znajdziecie na classroom kółka historycznego z elementami wiedzy
o społeczeństwie.