Nasze Małe Ojczyzny-Majątek Czartoryskich w Sielcu Starym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nasze Małe Ojczyzny-Majątek Czartoryskich w Sielcu Starym

Na naszym profilu Fb często poruszamy historię ziemi rawickiej.
Niedawno biblioteka ZSPT CKU wzbogaciła się o nową pozycję pt.,,Wspomnienia” Księcia Olgierda Czartoryskiego. Książka opatrzona jest wstępem napisanym przez Jakuba Morysona. Jemu również zawdzięczamy opracowanie wspomnień.
Kim był Książę Olgierd Czartoryski?
Urodził się w 1888 roku, jako syn Księcia Zdzisława Czartoryskiego i Marii z Zaleskich. Pochodził z arystokratycznej rodziny. Był ziemianinem, dyplomatą, cenionym polskim działaczem, miłośnikiem kultury i sztuki, myśliwym. Posiadał majątki ziemskie w Wielkopolsce oraz majątek Ostapkowce na Podolu. Do dziś możemy podziwiać widok pałacu w Sielcu Starym, rozpoczętą budowę nowej okazałej rezydencji oraz park otaczający budynki dworskie.
Ojciec Olgierda Czartoryskiego był fundatorem i kolatorem kościoła p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie. W świątyni znajduje się epitafium Zdzisława Czartoryskiego z portretem księcia i napisem: ,,Wiarę w Boga, nadzieję w przyszłość, miłość ziemni i narodu nam przekazał.”
Po drugiej wojnie światowej majątki zostały skonfiskowane i do dnia dzisiejszego nie są własnością Czartoryskich. Autor wspomnień w styczniu 1940 roku opuścił Polskę i już nigdy do Ojczyzny nie wrócił. Zmarł na emigracji w Rio de Janeiro, w 1977 roku.
Jakub Moryson w przedmowie do książki napisał:…,,Wspomnienia księcia Olgierda Czartoryskiego, przenoszą nas w świat koronowanych głów i książąt, wielkich wydarzeń i rozgrywek dyplomatycznych, w świat dawno miniony, dla czytelnika niejako z baśni”…
Autor wspomnień przedstawia nam również historię Europy w okresie zaborów i dwóch wojen światowych. Opisuje tragiczne losy ludności cywilnej po wejściu wojsk niemieckich na terytorium Polski w 1939 roku. Książę Olgierd był więźniem obozu koncentracyjnego zorganizowanego przez Niemców, w Dobrzycy. Po opuszczeniu obozu odbył podróż do okupowanej Warszawy. We wspomnieniach napisał: …,,Będąc świadkiem ponurej tragedii rozgrywającej się na moich oczach, rozmyślałem nad okrutnymi losami Polaków na przestrzeni dziejów-Polska, mój kraj! Wyglądało to tak, jakby wszystkie złe duchy świata uwzięły się na nią, raz za razem, przez dwa stulecia, zdecydowanie nie dając jej ani chwili wytchnienia”…
Wspomnienia dotyczą życia Olgierda Czartoryskiego, wydarzeń, w których uczestniczył i jego spostrzeżeń. Autor przedstawił w nich krótkie charakterystyki osób, które w ówczesnym czasie miały decydujący wpływ na przebieg historii. Z racji swojego pochodzenia i działalności był bezpośrednim świadkiem niektórych wielkich wydarzeń w Europie. Podczas pobytu na emigracji w Brazylii poświęcił swoje życie polskim emigrantom i pracy charytatywnej.
Zachęcamy do lektury książki ,,Wspomnienia” Księcia Olgierda Czartoryskiego. Pozycja ta jest bardzo ciekawa i każdy czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie, a przy okazji zdobędzie wiedzę, na temat faktów dotąd nieznanych. Niektóre z nich dotyczą naszej okolicy.
Dziękujemy Panu Jakubowi Morysonowi wicestaroście rawickiemu za przekazanie książki do naszej szkolnej biblioteki.