Nasze Małe Ojczyzny. Miejsce pamięci i martyrologii ,, Sarnowski Las”. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nasze Małe Ojczyzny. Miejsce pamięci i martyrologii ,, Sarnowski Las”.

Wrzesień 1939 roku był dla Narodu Polskiego miesiącem tragicznych wydarzeń. Rozpoczęła się II wojna światowa. Ludność Polski zarówno pod okupacją niemiecką jak i sowiecką znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Polityka okupantów zmierzała przede wszystkim do likwidacji elity intelektualnej. Niemcy, pod przywództwem Adolfa Hitlera, rozpoczęły również zaplanowane na przemysłową skalę mordy ludności żydowskiej.
Na terenach Polski znajduje się kilka dużych niemieckich obozów koncentracyjnych stanowiących obecnie miejsca pamięci i muzea. Czas jednak zaciera pamięć o innych, mniej znanych obozach rozsianych na terenie całego kraju. Jednym z nich był obóz pracy przymusowej w Szymanowie, który działał w latach 1941-1943.
Więcej informacji na temat Sarnowskiego Lasu i historii obozu przymusowej pracy Żydów w Szymanowie znajdziecie w publikacji,, Szymanowo Friedrichweiler – zarys historii wsi” Jakuba Morysona. Fragmenty książki znajdują się w załączonej do postu prezentacji. Dziękujemy autorowi opracowania za zgodę na publikację fragmentów na classroom kółka historycznego, fb i stronie szkoły.