Niby do czerwca daleko, ale… – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Niby do czerwca daleko, ale…

Niby do czerwca daleko, ale…trzeba już mieć PLAN!
Kierunek  Bojanowo – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU.
Technikum: technik informatyk, technik rolnik, technik weterynarii
Liceum Ogólnokształcące o profilu medycznym (od 2023/2024)
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Myśl przyszłościowo.