„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych