” Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych