„Nie wyrzucaj – wykorzystaj” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Nie wyrzucaj – wykorzystaj”

„Nie wyrzucaj – wykorzystaj”, pod takim hasłem odbyło się przedświąteczne spotkanie Kółka plastycznego. Uczestnicy wykonali choinki z tektury, która pochodziła między innymi z pozyskanych kartonów po jabłkach. Choinki będą stanowiły jedną z dekoracji podczas spotkania przedświątecznego.
Takie spotkania są okazją do rozwijania zdolności manualnych uczniów oraz zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.
B.K.