NOWE TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych