Odwiedził nas pan profesor Zbigniew Jakubiec – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Odwiedził nas pan profesor Zbigniew Jakubiec

Wczoraj spotkał naszą szkołę wielki zaszczyt. Odwiedził nas pan profesor Zbigniew Jakubiec. Dużo by mówić o dorobku Pana Profesora, ale najbardziej kojarzony jest z ochroną i poznaniem niedźwiedzi brunatnych w Polsce, również z ornitologią, a szczególnie biologią i ochroną bociana białego. Ponadto Pan Profesor wiele czasu poświęcił zjawisku synantropizacji zwierząt w miastach, jest współautorem planów ochronnych w parkach narodowych, czynnym popularyzatorem idei ochrony przyrody, niesamowitym gawędziarzem w czysto pozytywnym tego słowa znaczeniu! Ach, wiele by mówić!
Pan Profesor przekazał do biblioteki szkolnej swą książkę „W ptasim świecie” (2019 r.), za co bardzo dziękujemy!