Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W naszej szkole odbyły się eliminacje XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczniowie Technikum Rolniczego przystąpili do testów i zadań praktycznych z produkcji zwierzęcej i produkcji roślinnej. Blok weterynaryjny skierowany był dla uczniów Technikum Weterynaryjnego.
Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych jest cyklicznym wydarzeniem w ZSPT CKU w Bojanowie. Przyszli rolnicy i technicy weterynarii sprawdzają swoje wiadomości z zakresu wybranego kierunku oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Celem Olimpiady jest również złączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania w rolnictwie. Dlatego też uczestnicy, w każdym bloku tematycznym, wykonują zadania praktyczne. Konkurs jest również okazją do popularyzacji i pogłębienia wiedzy rolniczej, ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych.
Laureaci konkursu na poziomie krajowym, oprócz nagród rzeczowych, mogą uzyskać ,,indeks” szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów bez postępowania kwalifikacyjnego.
Uczniowie z najwyższą punktacją, którzy zostali zakwalifikowani do II części olimpiady.
Blok weterynaryjny: Krzysztof Stanisławski i Magda Nowaczyk
Produkcja zwierzęca: Mikołaj Nadolny i Fabian Becela
Produkcja roślinna :Jan Saladra i Antoni Kazubski
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady!