„Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – Gwiezdny Krąg” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – Gwiezdny Krąg”

W dniu 28.03.2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w drugim etapie eliminacji „Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – Gwiezdny Krąg”, który odbył się w ZSZ w Ostrowie Wielkopolskim.
Uczniowie mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, który zawierał 100 pytań zamkniętych, na rozwiązanie tego testu mieli 120 minut. Do finału zakwalifikuje się 50 osób z najlepszymi wynikami z pośród 800 uczestników, którzy brali udział w tych eliminacjach, w tym samym czasie w całym kraju.
Naszym uczniom życzymy przejścia do finału!