Olimpiady z języka angielskiego i niemieckiego – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Olimpiady z języka angielskiego i niemieckiego

4 listopada odbyły się w naszej szkole Olimpiady z języka angielskiego i niemieckiego.
Do etapu szkolnego przystąpiło 19 uczniów. Rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej w nauce językowy obcych to główne cele olimpiady.