Partnerzy szkoły- spotkanie z przedstawicielem firmy John Deere. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Partnerzy szkoły- spotkanie z przedstawicielem firmy John Deere.

W miniony wtorek odbyło się kolejne spotkanie uczniów z Panem Matuszem Janickim przedstawicielem firmy John Deere Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym. W spotkaniu brali udział uczniowie wszystkich klas Technikum Rolniczego.
Tematem spotkania były nowoczesne rozwiązania w zakresie techniki stosowanej w firmie John Deere. Jednym z nich jest zastosowanie czujnika HarvestLab 3000 wykorzystywanego do analizy koszonych roślin, zielonki lub gnojowicy pod względem zawartości różnych składników pokarmowych. Czujnik nie dostarcza tylko informacji o składzie pojedynczej losowej próbki, ale zapewnia na bieżąco rzetelne dane statystyczne.
Wyświetlanie danych i tworzenie dokumentacji dotyczącej danego pola przebiega w czasie rzeczywistym. Podczas spotkania uczniowie poznali również podstawy budowy i rozwiązań technicznych stosowanych w sieczkarniach z serii 8000 i 9000. Dowiedzieli się również o specyficznych rozwiązaniach technicznych stosowanych w tego typu sieczkarniach. Na koniec Pan Mateusz Janicki odpowiadał szczegółowo na pytania uczniów.
Spotkanie jak zawsze było bardzo interesujące, dostarczało nie tylko niezbędnej wiedzy potrzebnej przyszłym rolnikom ale odnosiło się do praktycznego zastosowania nowych technologii w rolnictwie. Bardzo dziękujemy Panu Mateuszowi i czekamy na kolejne lekcje nowoczesnej techniki.